Svenska kulturfondens ansökningssystem

För att hantera alla de tusentals ansökningar som Kulturfonden får årligen, krävs ett välfungerande ansökningssystem. Ett bra system frigör resurser för det väsentliga, substansen, och tiden går inte till att reda ut tekniska trassel.

I dag sker det mesta i hanteringen av ansökningar via Rimbert®: sortering, behandling, beslut och mycket mer. Dessutom har Rimbert koll på utbetalningar i realtid – vem har sökt bidrag, vem har fått avslag och vem borde skicka in en redovisning.

I samband med Kulturfondens ordinarie ansökningstid i november har vi 2018-2021 frågat våra sökande hur de upplever ansökningsportalen. I medeltal har 2 150 sökande årligen svarat och responsen har varit mycket god. Våra sökande har tyckt att ansökningsportalen är användarvänlig, snabb att använda och de har inte stött på tekniska problem.

Om du vill veta mera om Rimbert, kontakta vår datachef Peter Hällström (peter.hallstrom(at)kulturfonden.fi).

Rimbert®

  • Vad: Kulturfondens elektroniska ansökningsprogram och mycket mer.
  • Född: 2001 i Helsingfors, Rimbert® 3.0 lanserades 2017
  • Rimbert® är ett registrerat varumärke inom EU sedan 2021.
  • Betydelse: ”Kulturfondens hjärna, hjärta och minne.”
  • Populärt: Används sedan 2009 också av andra fonder, stiftelser och föreningar främst i Finland.
  • Rimberts etymologi: Systemets namn Rimbert hänger ihop med föregångaren Ansgar, som var en förkortning av ”Ansökningar”. Ansgar var också namnet på en biskop i Hamburg-Bremen på 800-talet. Biskopen Ansgar efterträddes, liksom också ansökningssystemet Ansgar, av Rimbert, som i sin tur var ärkebiskop i Hamburg-Bremen mellan 865 och 888.